Min ukemeny

Behandlingen av dine data
Informasjonen du registrerer i Min ukemeny blir kun lagret kun på din iPhone eller iPad. Min ukemeny overfører heller ikke dataene dine noe sted. Bare dersom du selv foretar en sikkerhetskopi av innholdet på din iPhone eller iPad vil dataene kopieres.

Opplysninger om bruk
Min ukemeny lagrer ikke opplysninger om din bruk av applikasjonen. Det er heller ingen overføring av slike opplysninger eksternt.

Opplysninger om bruker
Min ukemeny har ikke tilgang til dine private data som ligger på din iPhone eller iPad hvor Min ukemeny installeres. Den vil derfor ikke forsøke å få tilgang til din posisjon (GPS), dokumenter, film, bilder eller annet privat innhold.